OVER MNS TRANSPORT

MNS Transport is opgericht door Mark Nouwens in 1999. Het bedrijf is een logistiek dienstverlener die zowel nationaal als internationaal haar diensten verleent met als specialisme tijd kritische zendingen en het verzenden van waardevolle goederen.

NIWO vergunning

MNS is sinds 2009 in het bezit van deze vergunning (nr.22390).

Zendingen boven de 500 kilogram moeten verplicht uitgevoerd worden door vervoerders die in bezit zijn van een NIWO-vervoersvergunning (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie). Een transportbedrijf die deze service verleent zonder vergunning is niet verzekerd en blijkt er bij controle dat de vervoerder geen vergunning heeft of overbeladen is, dan geldt meteen een rijverbod. Bovendien riskeert de klant een hoge boete in de vorm van een economisch delict.

De NIWO vergunning staat ook voor:

  • betrouwbaarheid;
  • vakbekwaamheid;
  • kredietwaardigheid.

Uw zending is bij MNS dus in goede handen!

AVC/CMR/AVK Condities
Op al onze vervoerswerkzaamheden zijn de Algemene Vervoerscondities (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam, ingeval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMR verdrag, van toepassing.

klik hier voor de laatste versie van AVC